Competitivitate și stabilitate pe piața muncii prin calificare

ID proiect: POSDRU 24/2.3/G/21603 derulat în perioada 01.04.2009-31.03.2011

în calitate de partener

servicii

Scroll to Top