Servicii

Expertiza echipei noastre și a lectorilor noștri colaboratori, precum și acreditările firmei TERRA NOVA GROUP vă sprijină în dezvoltarea competențelor profesionale și în eficientizarea forței de muncă pentru angajatori

Proiecte
cu finanțare europeană

Proiecte POCU nerambursabile derulate ca Solicitant sau ca Partener

Cursuri de formare
profesională a adulților

Cursurile autorizate de calificare de nivel 2 și 3, și de specializare / perfecționare

Programe de ucenicie
la locul de muncă

Programe destinate angajatorilor ce beneficiază de ajutor de stat

Expertiza

Acreditări
Terra Nova

Cursurile autorizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației și Autoritatea Națională a Calificărilor

Activități de Informare și consiliere

Activități de informare și consiliere.

Mediere pe piața muncii

Mediere pe piața muncii.

Serviciu de prevenire și protecție

Serviciu extern de prevenire și protecție.

Ucenicie la locul de muncă

Ucenicie la locul de muncă.

Proiecte

10 Proiecte POCU / POSDRU cu finanțare europeană nerambursabilă, derulate sau aflate în derulare în prezent.

ianuarie, 2023

TRAIN 4JOB

ID proiect: POCU/1080/3/16/157427 derulează în perioada 01.01.2023 – 29.12.2023 ăn calitate de Solicitant, oferind servicii de consiliere ocupationala și psihologica, medierea muncii; cursuri de calificare de nivel 2 și…
ianuarie, 2023
septembrie, 2020

Elevul de azi, angajatul de mâine

ID proiect: POCU/633/6/14/132926 derulat în perioada sept 2020 – feb 2022 în calitate de partener, Solicitant – COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” – Alba Iulia
septembrie, 2020
Scroll to Top