Cursuri autorizate

Cursuri de calificare nivel 2

360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică)
condiții participare: studii gimnaziale

Îngrijitor bătrâni la domiciliu

cost: 700 lei

Cofetar

cost: 700 lei

Cursuri de calificare nivel 3

720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică)
condiții participare: studii minime obligatorii

Operator ceramică fină

cost: 800 lei

Bucătar

cost: 800 lei

Mașinist pentru terasamente

cost: 1400 lei

Specializări / Perfecționări / Competențe Comune

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă

număr ore: 80
cost: 900 lei

Inspector (Referent) Resurse Umane

număr ore: 60
cost: 700 lei

Formator

număr ore: 160
cost: 700 lei

Competenţe  Antreprenoriale, Financiare și Juridice

număr ore: 60
cost: 600 lei

Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere


număr ore: 40
cost: 600 lei

Scroll to Top