Cursuri luna februarie 2019

 • Administrator imobile (60 ore)
 • Bucătar (720 ore)
 • Expert achiziții publice (60 ore)
 • Formator (60 ore)
 • Inspector (Referent) resurse umane (60 ore)
 • Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (80 ore)
 • Ingrijitor bătrâni la domiciliu (360 ore)
 • Mașinist la mașini pentru terasamente (720 ore)
 • Manager proiect (60 ore)

TERRA NOVA Group din Alba Iulia, este o societate cu răspundere limitată, înfiinţată în 21.02.2005 ce îşi desfăşoară activitatea principală conform codului CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”,  cu obiect de activitate formarea profesională a adulţilor. Beneficiază de o vastă experienţă în domeniu, având un portofoliu de 30 de tipuri de programe de formare: calificare, (nivel 1, 2 si 3), specializare, iniţiere sau perfectionare, numărul participanţilor la acestea depăşind 5.000.

Societatea este acreditată pentru desfăşurarea de activităţi de:

Medierea muncii pe piaţa internă;

- Informare şi consiliere;

Serviciu extern de prevenire şi protecţie.

Conform  Legii 279/2005 actualizată la 16 octombrie 2017 privind ucenicia la locul de muncă, desfăşoară  programe de formare prin ucenicie.

TERRA NOVA Group din Alba Iulia, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 15203.

CALIFICĂRI   NIVELUL  I :

–  Confectioner  asamblor  articole  din  textile

–  Ingrijitoare  bătrani  la  domiciliu

–  Lucrător  în  comerţ

– Baby Sitter

– Florar Decorator

– Pedagog Social

– Agent de securitate

CALIFICĂRI  NIVELUL  II :

–  Masinist la masini pentru terasamente

–  Cofetar-patiser

–  Bucătar

– Preparator produse din carne și pește

– Montator subansamble

SPECIALIZĂRI :

– Expert achiziții publice

– Administrator imobile

– Manager  proiect

–  Formator

–  Inspector in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (perfectionare de 80 de ore, impusă de legislație)

–  Inspector  (Referent)  resurse  umane  (studii medii)

–  Responsabil  de  mediu

– Cadru tehnic P.S.I (perfecționare de 136 de ore, impusă de legislație)

–  Competenţe  antreprenoriale

– Competente informatice

– Comunicare în limba engleză

– Comunicare în limba germană

– Igienă

– Evaluator al riscurilor pentru Securitate și Sănătate în Muncă (curs postuniversitar)

– Responsabil protecţia datelor cu caracter personal ( Regulamentul general privind protecţia datelor -GDPR- intră în vigoare din 25.05.2018)

In cadrul Programului Operaţional Capital Uman, se  implementează proiectului „Calificare și Mediere pentru Ocupare în Sectorul Auto din Regiunea Centru (CMOSA-RC)” – ID POCU/3/14/120820 

unde TERRA NOVA Group are rolul de Partener alături de FUNDAŢIA ROMTENS Bucureşti

Cursuri luna februarie 2019

 • Administrator imobile (60 ore)
 • Bucătar (720 ore)
 • Expert achiziții publice (60 ore)
 • Formator (60 ore)
 • Inspector (Referent) resurse umane (60 ore)
 • Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (80 ore)
 • Ingrijitor bătrâni la domiciliu (360 ore)
 • Mașinist la mașini pentru terasamente (720 ore)
 • Manager proiect (60 ore)

Cursuri luna ianuarie 2019

 • Responsabil protecţia datelor cu caracter personal (12 ore)
 • Expert achiziții publice (60 ore)
 • Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (80 ore)
 • Formator (60 ore)
 • Mașinist la mașini pentru terasamente (720 ore)
 • Manager proiect (60 ore)
 • Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (136 ore)
 • Inspector (Referent) resurse umane (60 ore)
 • Ingrijitor bătrâni la domiciliu (360 ore)

Cursuri luna Decembrie

 • Responsabil protecţia datelor cu caracter personal (12 ore)
 • Expert achiziții publice (60 ore)
 • Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (80 ore)
 • Evaluator al riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (în colaborare cu Universitatea din Petroşani – curs postuniversitar de 240 ore)
 • Formator (60 ore)
 • Mașinist la mașini pentru terasamente (720 ore)
 • Manager proiect (60 ore)
 • Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (136 ore)